Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 724.XLVIII.2017 Rady Miasta Częstochowy

z dnia 22 grudnia 2017r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad poboru, określenia inkasentów oraz ich wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej na terenie miasta Częstochowy

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-01-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe