Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 391/XXXVII/2017 Rady Miejskiej w Kłobucku

z dnia 28 grudnia 2017r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 381/XXXVI/2017 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek wychowania przedszkolnego niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż Gmina Kłobuck lub osoby fizyczne, oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-01-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe