Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 176/XXXVIII/2017 Rady Gminy Opatów

z dnia 28 grudnia 2017r.

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu gminy Opatów

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-01-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe