Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLIX/352/17 Rady Miejskiej w Koniecpolu

z dnia 28 grudnia 2017r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 30 listopada 2017 r. Nr XLVII/333/17 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych / niebędących jednostkami organizacyjnymi Gminy Koniecpol / dla osób pozbawionych schronienia, w tym dla osób bezdomnych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-01-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe