Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIII/212/2017 Rady Miejskiej w Krzanowicach

z dnia 28 grudnia 2017r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-01-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe