Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 458/XLIV/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu

z dnia 28 grudnia 2017r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul. M. C. Skłodowskiej miasta Lublińca

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-01-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe