Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLI/328/17 Rady Miasta w Myszkowie

z dnia 28 grudnia 2017r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Myszkowa Nr XVIII/152/08 z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, wysokości i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach gminnych w strefach płatnego parkowania na obszarze miasta Myszków

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-01-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe