Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLI/329/17 Rady Miasta w Myszkowie

z dnia 28 grudnia 2017r.

w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach prowadzonych przez gminę Myszków oraz liczby punktów za te kryteria i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania poszczególnych kryteriów

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-01-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe