Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr S.0007.104.2017 Rady Miejskiej w Radlinie

z dnia 28 grudnia 2017r.

w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Miasta Radlin

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-01-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe