Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Aneks nr 1 Prezydenta Miasta Częstochowy; Wójta Gminy Mstów

z dnia 14 grudnia 2017r.

do Porozumienia Nr SUO.0719/2-5-1/14/AP z dnia 17 grudnia 2014 r. w przedmiocie umożliwienia korzystania oraz ustalenia odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze w Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie w Częstochowie przy ul. Jasnogórskiej

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-01-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe