Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Aneks nr 1 Prezydenta Miasta Częstochowy; Wójta Gminy Wręczyca Wielka

z dnia 14 grudnia 2017r.

do Porozumienia Nr SPI.0719/4-6-1/09/AP z dnia 17 listopada 2009 r. w przedmiocie umożliwienia korzystania oraz ustalenia odpłatności za usługi rehabilitacyjne w Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie w Częstochowie ul. Jasnogórska 36

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-01-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe