Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Aneks nr 1 Burmistrza Kłobucka; Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia 18 grudnia 2017r.

do Porozumienia Nr 4/CD/06 z dnia 16 lutego 2006 r. w przedmiocie umożliwienia korzystania oraz ustalenia odpłatności za usługi rehabilitacyjne w Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie w Częstochowie ul. Jasnogórska 36

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-01-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe