Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.12.2018 Wojewody Śląskiego

z dnia 10 stycznia 2018r.

stwierdzające nieważność całości uchwały Nr 0007.64.2017 Rady Gminy Goleszów z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-01-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe