Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIII/218/2018 Rady Gminy Bojszowy

z dnia 15 stycznia 2018r.

w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów za kryteria oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów, obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów do klas pierwszych szkół podstawowych zlokalizowanych w Gminie Bojszowy, zamieszkałych poza obwodami szkół na rok szkolny 2018 - 2019

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-01-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe