Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie nr E/2/2018 Prezydenta Miasta Gliwice; Zarządu Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego

z dnia 2 stycznia 2018r.

w sprawie finansowania kształcenia uczniów oddziałów wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego wchodzącym w skład Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego w Gliwicach

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-01-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe