Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLIV/499/18 Rady Miejskiej w Pszczynie

z dnia 25 stycznia 2018r.

w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie uczniów z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Pszczyna

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-02-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe