Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLVI/327/2018 Rady Miejskiej w Sławkowie

z dnia 25 stycznia 2018r.

w sprawie określenia trybu udzielenia i rozliczenia dotacji z budżetu miasta Sławków dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Sławków przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-02-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe