Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLIV/735/18 Rady Miasta Tychy

z dnia 25 stycznia 2018r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/319/16 Rady Miasta Tychy z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Tychy

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-02-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe