Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Obwieszczenie Rady Miejskiej w Pszczynie

z dnia 25 stycznia 2018r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Uchwały Rady Miejskiej w Pszczynie dotyczącej określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-02-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe