Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIX/274/18 Rady Powiatu Cieszyńskiego

z dnia 30 stycznia 2018r.

w sprawie określenia zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Powiatu Cieszyńskiego, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu ich rozliczania

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-02-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe