Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr PR.0007.13.2018 Rady Miasta Ruda Śląska

z dnia 25 stycznia 2018r.

w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-02-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe