Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr L.271.2018 Rady Gminy Ślemień

z dnia 22 stycznia 2018r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Ślemień

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-02-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe