Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 321/XXXIV/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 29 stycznia 2018r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 285/XXII/2013 Rady Miejskiej z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie podziału Miasta i Gminy na obwody głosowania i ustalenie ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-02-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe