Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Sprawozdanie nr ZKB.5511.1.2018 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie

z dnia 19 stycznia 2018r.

z prac Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Piekary Śląskie w 2017 r

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-02-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe