Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVII/255/2018 Rady Gminy Dąbrowa Zielona

z dnia 31 stycznia 2018r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Dąbrowa Zielona oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania przez publiczne i niepubliczne jednostki oświatowe prowadzone na terenie Gminy Dąbrowa Zielona przez osoby prawne lub fizyczne inne, niż Gmina Dąbrowa Zielona

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-02-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe