Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLI/558/18 Rady Miejskiej Orzesze

z dnia 31 stycznia 2018r.

o zmianie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia - schroniskach udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu gminy Orzesze

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-02-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe