Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Informacja nr OKA.4210.59(9).2017.2018.3281.IX.RZ.ZMD Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 6 lutego 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła ustalonej przez IDEA 98 sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-02-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe