Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Informacja nr OKA.4210.2(5).2018.330.XIII.AM.ZMD Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 7 lutego 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła ustalonej przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "ENCO" Sp. z o. o. z siedzibą w Bytomiu

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-02-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe