Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.70.2018 Wojewody Śląskiego

z dnia 8 lutego 2018r.

stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XXII/171/2017 Rady Gminy Przyrów z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przyrów

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-02-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe