Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 542/2018 Rady Miasta Siemianowic Śląskich

z dnia 8 lutego 2018r.

w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez gminę Siemianowice Śląskie publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej, w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy - Prawo oświatowe

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-02-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe