Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 543/2018 Rady Miasta Siemianowic Śląskich

z dnia 8 lutego 2018r.

w sprawie częściowej zmiany Uchwały nr 540/2014 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 30 października 2014 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest miasto Siemianowice Śląskie oraz warunków i sposobu ich przyznawania

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-02-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe