Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 220/XL/2018 Rady Gminy Kamienica Polska

z dnia 21 lutego 2018r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 101/XX/2016 Rady Gminy Kamienica Polska z dnia 10 marca 2016 roku w sprawie likwidacji Zespołu Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnego Oświaty w Kamienicy Polskiej i utworzenia Centrum Usług Wspólnych i nadania statutu z późniejszymi zmianami

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-02-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe