Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr RG.0007.254.2018 Rady Gminy Kobiór

z dnia 15 lutego 2018r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Kobiór na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-02-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe