Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVII/450/2018 Rady Powiatu Wodzisławskiego

z dnia 22 lutego 2018r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/425/2017 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym poprzez zmianę treści jej załącznika, któremu nadaje się brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-02-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe