Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 743.L.2018 Rady Miasta Częstochowy

z dnia 20 lutego 2018r.

w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez miasto Częstochowę

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-02-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe