Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LI/370/18 Rady Miejskiej w Koniecpolu

z dnia 22 lutego 2018r.

w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr XXXIII/213/13 z dnia 7 czerwca 2013 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejska Przychodnia Rejonowa w Koniecpolu

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-02-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe