Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLI/308/2018 Rady Gminy Godów

z dnia 22 lutego 2018 r.

uchylająca uchwałę w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-03-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe