Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLVI/606/18 Rady Miasta Knurów

z dnia 21 lutego 2018 r.

w sprawie podziału Gminy Knurów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-03-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe