Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLVI/614/18 Rady Miasta Knurów

z dnia 21 lutego 2018 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmującego obszar ograniczony ulicami: 1-go Maja, Jęczmienną i ks. A. Koziełka - ETAP II

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-03-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe