Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 484/XLVI/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu

z dnia 22 lutego 2018 r.

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-03-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe