Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXV/314/18 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim

z dnia 22 lutego 2018 r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne na terenie Gminy Miasteczko Śląskie oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-03-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe