Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXV/321/18 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim

z dnia 22 lutego 2018 r.

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-03-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe