Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVI/298/18 Rady Gminy Brenna

z dnia 22 lutego 2018r.

w sprawie zmiany uchwały Nr X/101/16 Rady Gminy Brenna z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-03-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe