Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LX/794/18 Rady Miejskiej w Bytomiu

z dnia 26 lutego 2018r.

zmieniająca uchwałę nr XXXIV/458/16 z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Specjalistycznemu Nr 1 w Bytomiu

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-03-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe