Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLV/326/18 Rady Gminy Lipowa

z dnia 28 lutego 2018r.

w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie uczniów z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Lipowa

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-03-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe