Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 145/VII/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

z dnia 22 lutego 2018r.

w sprawie uchwały Nr XXXIV/371/18 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 23 stycznia 2018 roku w sprawie udzielania spółdzielniom mieszkaniowym dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie kosztów inwestycji w ramach usuwania odpadów zawierających azbest z obiektów budowlanych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-03-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe