Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Informacja nr OKA.4110.4.2018.CW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 12 marca 2018r.

w sprawie zmiany koncesji na wytwarzanie ciepła Zakładów Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-03-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe