Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LII/314/18 Rady Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 9 marca 2018r.

w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/276/17 w sprawie finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Radziechowy-Wieprz oraz określenia warunków i trybu udzielania dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-03-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe