Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVI/228/2018 Rady Miejskiej w Krzanowicach

z dnia 20 marca 2018r.

w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Krzanowice na lata 2018-2022

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-03-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe