Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVI/229/2018 Rady Miejskiej w Krzanowicach

z dnia 20 marca 2018r.

w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Krzanowice na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest w 2018 r. w ramach "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krzanowice"

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-03-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe